Implantaten

Wanneer één of meerdere eigen tanden of kiezen zijn getrokken, dan kan implantologie u mogelijkheden bieden die voorheen niet bestonden. Daarbij plaatst uw tandarts kunstmatige wortels, in feite is het een schroef, in uw kaak op de plaats waar eerst een van uw tanden en kiezen stond. Daar bovenop krijgt u dan een contructie, bijvoorbeeld een kroon, brug of prothese. Let wel: niet op elke plaats waar voorheen tanden of kiezen zaten, worden implantaten geplaatst. Voor het dragen van een prothese kan worden volstaan met twee of vier implantaten.

De implantaten zijn meestal gemaakt van zuiver titanium, dat al dan niet is voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Ze worden onder plaatselijke verdoving geplaatst en nadat het implantaat is vastgegroeid in het bot, kunnen we een vervanging maken voor de verloren tand of tanden. Dat is bijvoorbeeld een kroon, een brug of een prothese. Implantaten kunnen zowel in de boven- als de onderkaak geplaatst worden.

Implantaat prothese (klikgebit)

Hierbij gaat het om het plaatsen van een volledig kunstgebit over de implantaten. Voor deze oplossing wordt vaak gekozen als het maken van een normale gebitsprothese wel mogelijk is, maar niet het door u gewenste resultaat geeft. Wanneer u al geruime tijd een kunstgebit draagt, blijft de onderkaak slinken. Dit heeft tot gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt, waardoor het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees en het kaakbot eronder. Dit gebeurt vooral tijdens het eten en veroorzaakt dan een vervelende pijn. Uw tandarts of tandprothetitcus kan tijdens de controle beoordelen of vervanging, aanpassing, dan wel het plaatsen van implantaten noodzakelijk is.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?